پارکت تمام چوب

پارکت های تمام چوب فین وود با  ظاهر بی نظیر  محیط گرم را برای منزل شما فراهم می کند . ضخمات پارکت ها 2 سانتی متر و عرض آن 14 سانتی متر می باشد . جنس پارکت های فین وود از چوب ASH درجه یک فنلاند می باشد . تنوع رنگ پارکتهای فین وود به 20 پرده رنگی می رسد.