با افتخار میزبان شما عزیزان بودیم در نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد
تاریخ برگزاری : 01 لغایت 04 آذر