با افتخار میزبان شما عزیزان بودیم در نمایشگاه صنعت ساختمان اهواز
تاریخ برگزاری : 30 آبان ماه لغایت 3 آذر