فین وود میزبان شما در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان یزد
با افتخار و مشتاقانه منتظر قدوم سبزتان هستیم 
وعده ما : 
26 لغایت 30 مهر 96 - محل دائمی نمایشگاه یزد