1. به منظور بالا بردن کیفیت نصب و همچنین سرعت انجام کار ، شروع عملیات نصب می بایست به عنوان یکی از آخرین امور ساختمانی انجام شود .
  2. قبل از شروع هر عملیات زیرسازی مطمئن شوید که سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی بالا به پایین و عرضی چپ به راست تراز باشند.
  3. سطح زیرسازی باید به نحوی بر روی سطح زیرین نصب گردد که توان تحمل حداقل ۱۰ کیلوگرم بار بر متر مربع در چوب های سوزنی برگ و حدود ۲۰ کیلوگرم در متر مربع برای چوب های پهن برگ را داشته باشد.
  4. ضخامت مورد نیاز سیمان به عنوان یک سطح تراز پشت زیرسازی چوبی ترمو حداقل ۳ سانتیمتر باشد.
  5. زیرسازی آهنی می بایست تا حد ممکن سبک اجرا شود. بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود. همچنین برای تمامی برگشت های بالای ۲۰ سانتیمتر آهن کشی لازم است.
  6. فاصله وسط تا وسط آهنکشی قوطی ۴۰×۴۰ میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست ۵۰ سانتیمتر مربع باشد.
  7. فاصله وسط تا وسط چوبهای زیرسازی در نما باید ۶۰ سانتیمتر و در کفپوش بیرونی یا دکینگ ۵۰ سانتیمتر باشد.
  8. فواصل مهار پیچ های چوب زیرسازی ترمو بر سطح زیرین از یکدیگر ۵۰ سانتیمتر باشد.
  9. فواصل پیچ های چوب زیرسازی ترمو از کله چوب تا وسط اولین پیچ بین ۴ تا ۶ سانتیمتر باشد.
  10. قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای ایجاد سوراخ استفاده نکنید.
  11. در موارد معدودی که لازم است سطح با زیرسازی چوبی تراز شود حتما از قطعات ضد آب مانند چوب ترمو استفاده کنید. به هیچ وجه از قطعات فیبری یا کاغذ و مقوا استفاده نکنید.