الزامات زیر سازی فلزی :

1.برای زیر سازی فلزی پروفیل مورد نظر قوطی 40*40 می باشد .

2.بهترین وزن قوطی سبک ترین آن بوده و نیاز به وزن سنگین نمی باشد .

3.پروفیل ها باید کاملا تراز و هم راستا باشد .

4.نحوه نصب و زیر سازی فلزی با توجه به نقشه و طرح نما انجام می پذیرد .

5.برای اتصال چوب زیر سازی به قوطی از پیچ های سر مته با جنس گالوانیزه و طول 6 سانتی متر استفاده می گردد .

6. برای یک متر مربع نصب ترمووود به صورت میانگین 3 تا 4 متر طول آهن مصرف می گردد .