میزبان شما بودیم در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان همدان از تاریخ 7 شهریور الی 10 شهریور 96