فین وود میزبان شما در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اراک از تاریخ 27 شهریور 96 الی 31 شهریور 96.

ساعت بازدید: 17 الی 22 .

مکان: محل دائمی نمایشگاه بین المللی اراک، غرفه فین وود.