فین وود میزبان شما بود در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کرمان که از تاریخ 14 شهریور 96 الی 17 شهریور 96 برگزار گردید .