برای رنگ آمیزی ترمووود ها امکان استفاده از 20 طیف رنگی مختلف وجود دارد . رنگ های مورد استفاده ، Teknos فنلاند بوده که تأیید شده توسط انجمن بین المللی ترمووود می باشد. 
این رنگ ها همگی در آب حلال هستند و نفوذ چند میلیمتری در ترمووود دارند . برای چوب های نما رنگ های حلال در روغن پیشنهاد نمی شود زیرا این نوع رنگ در ترمووود نفوذ نمی کنند و همچنین در اثر تابش آفتاب پوسته پوسته خواهد شد که این پوسته ها سطح ترمووود را نیز از بین می برند . جهت حفظ رنگ و جلا ترمووود هر 5 سال یکبار نیاز به تجدید رنگ وجود دارد که شامل اعمال یک دست رنگ زدن بر سطح ترمووود می باشد.
هر 6 وجه چوب در طی فرآیندی چهار مرحله ایی رنگ آمیزی می گردد . فرآیند رنگ آمیزی به شرح زیر صورت می پذیرد:
1. قرار گرفتن ترمووود در وان Walty Aqua Base - این فرآیند یک روز زمان احتیاج دارد و منجر به افزایش رنگ پذیری ترمووود می گردد.
2.اعمال ماده رنگی با تنظیف 
3.اعمال ماده رنگی با تنظیف
4.اسپری ماده شفاف پایه آب Top Coat که باعث تثبیت رنگ می گردد و آنتی UV است .