پنجمین نمایشگاه مصالح ، تجهیزات و فناوری های صنعت ساختمان استان فارس که از تاریخ 11 لغایت 14 آذر ماه 1393 در نمایشگاه بین المللی شهر شیراز برگزار گردید . finnwood  با همیاری عاملین خود ، بسیار قدرتمند در سالن حافظ این نمایشگاه شرکت کرده و حضور بی نظیری را در این استان رقم زد .