در چوبهای نمای ترمووود به دلیل فرآیند ترمو انجام شده بر روی چوب ، تمام صمغ و رطوبت خارج شده و کاملا مقاوم می باشد برای استفاده در نمای بیرونی ساختمان و این امر موجب عدم تغییر شکل چوب در دراز مدّت می گردد .