" ترمووود چیست : از سالهای بسیار دور بشر به این مطلب پی برده بود که سوزاندن و نیم سوز کردن چوب مقاومت آن را در مقابل بسیاری از عوامل جوی در محیطهای بیرونی افزایش چشمگیر می دهد و در این راستا تحقیقات بسیار گسترده در کشور های مختلف در این زمینه آغاز شد. کشور فنلاند پس از سالها تحقیقات و آزمایش در زمینه تیمار حرارتی چوب، به روش ترمووود (THERMO WOOD) دست یافت که به شرح زیر می باشد:
فاز اول: ابتدا چوب ها را برش داده و به اشکال مختلف در می آورند و سپس درون دستگاه ترمووود تا 100 و سپس 130 درجه سانتی گراد تحت شرایط خاص گرما قرار می دهند که این فرآبند باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت آن خواهد شد .
فاز دوم: حرارت را 180 تا 220 درجه سانتی گراد تحت همان شرایط بالا برده که در این حالت کلیه صمغ و رطوبت چوب خارج گردیده و به صفر نزدیک می شود و ساعتها در این دما و شرایط باقی مانده و تمام قسمتهای چوب تا مرکز آن به رنگ قهوای روشن در می آید .
فاز سوم: چوب آرام آرام سرد شده تا دمای آن به 100 درجه سانتی گراد برسد و سپس با پاشیدن آب و بخار آب دمای آن را به دمای محیط می رسانند. در این مرحله چوب رطوبت جذب کرده و رطوبت نهایی آن به 4 تا 6 درصد می رسد . هیچگونه ماده شیمیایی در این فرآبند استفاده نشده و تمام عملیات بدون هیچ گونه افزودنی انجام می گیرد که پس از این فرآیند چوبها در مقابل سرما و گرما ، بارندگی ، رطوبت ، حشرات و هر گونه تغییر شکل در محیط های بیرونی و داخلی مقاوم شده و به دو رده (CLASS ) زیر تقسیم بندی می گردد:
CLASS THERMO-S که در این روش ترمووود تا 180 درجه سانتی گراد گرما می بیند و مقاومت آن بالا رفته و معمولا برای محیطهای داخلی به کار می رود و STABILITY چوب افزایش پیدا کرده و در مقابل تغییرات ابعادی، ثبات پیدا می کند.
CLASS THERMO-D که در این روش ترمووود تا 220 درجه سانتی گراد گرما می بیند و استحکام آن در مقابل کلیه عوامل جوی بالا رفته و DURABILITY چوب افزایش یافته و برای استفاده در محیطهای خارجی و محوطه های باز بسیار مناسب می باشند. "