چوبهای ترمووود از جنس کاج در برابر تمامی شرایط جوی مقاوم هستند و قبل از نصب نیاز دارند تا با رنگهای مخصوص ترمووود که از مشخصه های بارز آن مقاومت در برابر  UV آفتاب و جلوگیری از تغییر رنگ چوب می باشند رنگ شده و سپس نصب شوند.این رنگها جزء عملیات تکمیلی ترمووود بوده و از هرگونه تغییر رنگ چوب جلوگیری می نماید.
رنگ ترمووود مقاوم در برابر آفتاب: 

رنگهای مذکور،محصول شرکت TEKNOS فنلاند می باشند که این شرکت مورد تائید انجمن بین المللی ترمووود برای محافظت سطحی می باشد.

مراحل رنگ کاری : رنگ کاری چوبهای ترمووود در سه مرحله به شرح زیر انجام می شوند:

BASE : در این مرحله ترمووود ها درون وان هایی قرار می گیرند و تمامی منافذ بسته شده و برای رنگ کاری آماده می شود.

COLOR : در این مرحله ماده رنگی به ترمووود اضافه می گردد . پروسه رنگ کاری چوب ها طی 2 دست انجام می گردد.

TOP COAT : مرحله تاپ کات مرحله ضد uv رنگ کاری می باشد که این مایع بر روی چوب اسپری شده و برای استفاده در فضای خارجی ساختمان مقاوم می گردد.