نمای چوبی ساختمان ها سر در شرکت ها ،مغازه ها ، پاساژها . جلوه ی بسیار زیبایی به ساختمان ها میدهد. 
این نما های چوبی با استفاده از چوب ترمووود ساخته شده ونصب آن زیبا و شکیل میباشد.