طی سفر هیئت بازرگانی فنلاند به ایران رئیس انجمن ترموود فنلاند هم به ایران سفر کردند و شرکت فین وود را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند . ایشان روند فعالیت فین وود در طی این مدت را شایسته قدردانی دانسته و همچنین گزارش جامعی از پروژه های مجموعه فین وود تهیه کردند که از شبکه سراسری تلوزیون فنلاند پخش گردید . حضور مدیران انجمن ترمووود فنلاند درشرکت فین وود برگی دیگر از اصالت محصول ما می باشد .