فین وود میزبان شما در بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 
با افتخار و مشتاقانه منتظر قدوم سبزتان هستیم 
وعده ما : 
27 لغایت 30 مهر 96 - سالن شیخ بهایی