بر خود مي باليم و خداوند را سپاس ميگوييم که امسال نيز چون سال هاي پيش با افتخار میزبان قدوم سبز شما عزیزانِ جان بودیم .

و اينك به رسم وظيفه مراتب سپاس و قدردانی صميمانه خود را از شما سروران گرامی بابت حضور گرمتان در غرفه فین وود و در نمایشگاه ساختمان تهران اعلام مي نماييم .