چهارمین نمایشگاه صنعتی سازی و فناوری های نوین صنعت ساختمان مشهد از تاریخ 29 آبان الی 2 آذرماه 93 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار گردید. غرفه finnwood در سالن فردوسی همانند نمایشگاه های گذشته از استقبال پرشور بازدید کنندگان و علاقمندان صنعت برخوردار بود .مدیریت و پرسنل finnwood از تمامی بازدیدکنندگان محترم کمال تشکر و قدر دانی را دارد و شما عزیزان را به بازدید از نمایشگاه قم مورخه 93/9/4 و نمایشگاه شیراز مورخه 93/9/11 الی 93/9/14 دعوت مینماید .