الزامات زیر سازی فلزی:

1.برای زیر سازی فلزی پروفیل مورد نظر قوطی 40*40 می باشد .

2.بهترین وزن قوطی سبک ترین آن می باشد و نیاز به وزن سنگین نمی باشد.

3.پروفیل ها باید کاملا تراز و هم راستا باشد.

4.نحوه نصب و زیر سازی فلزی با توجه به نقشه و طرح نما انجام می پذیرد.

5.برای اتصال چوب زیر سازی به قوطی از پیچ های سر مته با جنس گالوانیزه و طول 6 سانت استفاده می گردد.

6. به صورت میانگین 3 تا 4 متر طول آهن مصرف می گردد برای یک متر مربع نصب ترمووود.