چوب ترمو برای نمای ساختمان استفاده میشود . که با ظرافت و کاملا شکیل نصب میگردد و همین نصب زیبا جلوه ای تازه به ساختمان شما میدهد.